Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/szekelyk/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253
KKTT

HÍREK

Kistérségi tanácsülések időpontja:

Szováta : minden hónap utolsó csütörtök délután 15 óra
Sóvárad : minden hónap utolsó kedd délután 15 óra
Kibéd: minden hónap utolsó csütörtök délután 15 óra
Makfalva: minden hónap utolsó szerda délután 15 óra
Erdőszentgyörgy: minden hónap harmadik csütörtök délután 15 óra
Gyulakuta: minden hónap utolsó péntek délután 16 óra
Székelyvécke: minden hónap utolsó péntek reggel 8 óra
Havad: minden hónap második felében
Balavásár: minden hónap utolsó hetében

Hírek, tudósítások 2006-ból - December

Az Erd?szentgyörgyi Iskolaközpont az élelmezés és turizmus szaktantermeknek megfelel? helyiségeket kialakította, a javítási munkálatokat (csempézés, víz és gázszerelés stb.) igyekeznek miel?bb befejezni, hogy a felszerelések és szakeszközök megvásárlása idejére 2007. január) készen legyenek.

Egy újabb holland csapat látogatott meg bennünket és részt vettek az ünnepi m?sor el?készületein.

Az önkéntesek pénzadományt gy?jtöttek, és így a december 16-ai Karácsonyi ünnepség alkalmával értékes ajándékcsomagokat tudtunk átnyújtani a mozgássérült fiataloknak. Minden adományozó intézménynek és jószív? embernek hivatalosan is megköszöntük a segítséget. Az ünnepség csodálatos volt. (Részletes beszámoló: Népújság 2007. január. 4.) Az el?z? hónapokban nálunk járt egyik holland delegáció pénzadományt juttatott el hozzánk Nagy Ágota édesanyja, Nagy Magda által.

Elkészült a kistérségi honlap (www.szekelykapu.ro) és a háromnyelv?, kistérséget népszerüsít? kiadvány, melyb?l minden önkormányzat részesült. (A könyv lapozható e honlapon a Kiadványok/Könyv-nél.)

Az Illyés Közalapítvány támogatásával pénzbeli segítséget nyújtottunk Havad és Székelyvécke község elszigetelt falvaiból ingázó tanulók számára (138 tanulónak).

Együttm?ködési szerz?dést írtunk alá a Humán Reform Alapítvánnyal, amelynek értelmében a kistérségi igényeknek megfelel? akkreditált képzéseket szolgáltatunk a kistérségben, melynek intézményi és tárgyi feltételeit a Gyulakutai Szociális és Egészségi Központ biztosítja.

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - November
Három sikeres pályázat szerződései kerültek aláírásra:

Apáczai Közalapítvány: Erdőszentgyörgy Iskolaközpont élelmezés és turizmus szakosztályának két szaktanterem kialakítása és felszerelése. A pályázat egyesületünk és az iskola sikeres együttműködésének eredményeként született. Célja: a gyakorlati szakismeretek magas szintű elsajátításához szükséges feltételek biztosítása.

Szülőföldalap: Rászorulók megsegítése. Célja a betegek, öregek mozgássérültek gondozásához szükséges segédeszközök: kerekesszékek, moped, járókeretek, valamint fogyóeszközök: pelenkák stb. biztosítása.

Szülőföldalap: EU-integráció konferencia (Kibéd, 2006. aug. 25-27) tapasztalatainak, előadásainak kiadása könyv formájában.(Részletes ismertető: Népújság 2006. augusztus 30.)

Együttműködési szerződést írtunk alá az Agrom-Ro Képző Központtal, melynek értelmében akkreditált képzések feltételeit biztosítjuk a Gyulakutai Szociális és Egészségi Központban

Az önkéntes pedagógus Farkas Ilona, a pszichológus Csont Ida a programvezető Borbély Emma és az oktató közreműködésével elkezdődött a mozgássérültek második osztályának a képzése, valamint a Karácsonyra való készülődés. Karácsonyi műsorral készülnek, amit a december 16. ünnepségen bemutatnak. A fiatalok teljes csapata, akik e program kedvezményezettjei a következők: Farkas Zoltán (Egrestő), Nagy Ágota (Kiskend), Orbán Ottó (Balavására), Bíró Melinda és Fülöp Judit (Erdőszentgyörgy), Kulcsár Katalin (Gyulakuta), Bandi Csaba és Mitra Júlia (Havadtő), Farkas György és Farkas József (Bözöd), Márton Zsuzsa és Kovács Árpád (Makfalva), Petrás Attila (Abod), Madaras Ibolya (Kibéd), Frunza Antónia és Szopos Enikő (Sóvárad), Erdélyi Ottilia (Szováta).

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Október
Október 1-én kirándultunk a mozgássérültekkel Kőrispatakra a Szalmakalap Múzeumba. Ez része a hasznos szabadidő k és a mozgássérültek készségit fejlesztő, helyismereteit bővítő programunknak. A program anyagi résztámogatója a Szülőföldalap mellett az Illyés Közalapítvány.

Aláírásra került a Szülőföldalap-hoz benyújtott Mozgássérültek Híd-Hálója II. nyertes pályázat szerződése, melynek értelmében rövidesen elindul a második széria tanuló számára a számítógépes kurzus.

Október hónapban Maros Megye Tanácsa a 118 /25. okt. 2006. határozattal csatlakozott a Kis-Küküllő Térségi Társulás Balavásár-Szovátá-hoz és átutalta a tagsági díjat is.

Mivel a Havad községhez tartozó Rigmány és Geges falvakban kevés az óvodások létszáma, nem jogosultak két óvónői állásra. Ezért a tanítást a Gegesben lakó óvónő végezte mindkét helységben beosztva egyik héten egyik, másik héten a másik óvodában. A jó együttműködésnek köszönhetően a Megyei Tanáccsal, a Tanfelügyelőséggel, és a helyi önkormányzattal megoldottuk a problémát. Egyesületünk alkalmazott egy óvónőt, Rigmányba, Szabó Kinga Krisztina személyében. Így a tanítás állandósult.

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Szeptember
Szeptember 08-12 között a Tarnamenti Aldebrőre látogatott kistérségünk küldöttsége. A küldöttség tagjai között volt Borbély Emma, Máté János, Zsigmond Venczel, Dósa Sándor is.

Szeptember 18-21. Péterfi Attilát delegáltuk Gyulára a Kárpát-medencei hálózatépítő műhelymunkában való részvételre.
 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Augusztus
Két holland delegációt fogadtunk, akik meglátogatták a Gyulakutai Szociális és Egészségi Központunkat és részt vettek a mozgássérültek programjain. Elismeréssel szóltak munkánkról és későbbi anyagi segítséget ajánlottak fel.

A Tarnamente Kistérség 10 tagú küldöttségét láttuk vendégül augusztus 25-27 között. A küldöttség a Kibédi Falunapok alkalmából tette tiszteletét nálunk. Egyben a Leader programmal kapcsolatos tapasztalataikat adták át az EU-integráció konferencia keretében.

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Július
A Mezőgazdasági Minisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be a Leader program befogadására szervezett felkészítő képzésben való részvételre. A pályázat sikeres volt, és a kezdeményező csoport jóváhagyásával Donáth Istvánt jelöltük a kurzusra.
 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Június
Készül a Kincseink a Kis-Küküllő Kistérségben (Borbély E. és mások.) második kiadásának anyaga (háromnyelvű: magyar, román, angol), melynek költségeit a Maros Megyei Tanács kultúra számára kiírt nyertes pályázatunk biztosította.

Mátyus Margit és Huszár Ibolya szociális referensek számára továbbképzési lehetőséget biztosítottunk Békéscsabán, a Békéscsabai Regionális Képző Központban.

Borbély Emma képviselte egyesületünket a VI. Kárpát-medencei kisebbségi magyar közművelődési civil szervezetek budakalászi fórumán. Itt, a több mint 120 szervezet küldötte elhatározta, hogy a közös célok megvalósítása érdekében létrehoz egy Magyarországon hivatalosan bejegyzett, Kárpát-medencei érdekképviseleti szövetséget.

Június 21-24. A BRMKK EQUAL-REGINET projektje keretében Székelyudvarhelyen részt vettünk a Kárpát-medencei hálózatépítő műhelymunkában.
 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Április-Május-Június
A számítógép kezelői tanfolyam februártól júniusig tartott a mozgássérültek számára. Minden tanuló sikeresen levizsgázott és hazavihette a számítógépet. Beszereltettük az Internetet, és otthon tanítottuk meg a navigálás fortélyaira. A közös programok tovább folytatódtak. (Részletes tudósítás: Népújság 2006. május 30. Cím: Ablak a világra/ Bodolai Gyöngyi)

Helyet biztosítottunk az Agrom-Ro kihelyezett agro-turisztikai képzésének, amelyen 19 kistérségi fiatal vett részt.

Május 3-6 között Máté János elnök és Borbély Emma ügyvezető részt vett Szlovákiában, Galántán az ottani EUREG meghívására egy nemzetközi konferencián, melynek fő témája a felnőttképzési hálózat létrehozásának lehetőségei a keretein belül.

Májusban aláírtuk a Szülőföldalappal megkötött szerződéseket két újabb sikeres pályázatra: a kistérségi honlap létrehozására, és liftszék beszerelésére a Gyulakutai Szociális és Egészségi Központba.

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Március
A Szülőföldalap-nál (Magyarország) nyert másik pályázat által irodánkat elláthattuk a legmodernebb számítástechnikai felszereléssel: számítógépek, nyomtató, másoló, digitális fényképezőgép és videokamera.
 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Február
Elkezdődött a Szülőföldalap (Magyarország) 2005-ös kiírásán nyertes Mozgássérültek Híd-Hálója pályázat programja (programvezető: Borbély Emma). Célja: a társadalmi kirekesztettség csökkentése, a teljes élet lehetőségének megteremtése a hátrányos helyzetűek számára. Balavásár-Szováta kistérségből 10 mozgássérült fiatalnak adományoztunk számítógépet, megtanítottuk őket a használatára (oktatók: Donáth István, Báthori István) és otthonukban Internet hozzáférést biztosítottunk számukra. Szintén e program keretében önkéntes pszichológus (Csont Ida), pedagógus (Farkas Ilona) és szociális munkás foglalkozott és foglalkozik folyamatosan a fiatalokkal és családtagjaikkal (akik szintén részesei a programnak). A résztvevők szállításában az önkormányzatok, a Caritas és fizikai személyek is segítettek. A programon kívül a szükséges számítógépek beszerzését egy külföldi adományozónak köszönhetjük.

Békéscsabán részt vettünk a Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatói Hálózat egységes képzési programjának kidolgozásában.

 
Hírek, tudósítások 2006-ból - Január
A Gyulakutai Szociális és Egészségi Központban kényelmes és zavartalan körülmények között működik az otthoni beteggondozó szolgálat. Munkanapokon délelőtt 9-11 óra között az 580116 telefonszámon is lehet a szolgáltatást igényelni.

Programok adományokból:

  • Elhagyott, kórházban „felejtett” gyermekek gondozása. Adományozó Peter Brady angliai barátunk és jótékonysági szervezete, gondozó Budai Mária.
  • Sam de Visser és Jan Kott holland barátaink által juttatott adománynak köszönhetően a Gyulakutai Szociális és Egészségi Központ műszaki és technikai felszereltségét bővítése.
 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0